Om os/About us

Vi blev gift i 1985 og har to voksne børn, Daniel og Dina. Efter 19 år i Social- og sundhedssektoren
rejste vi i 2006 til Perth, Australien, på DTS (Discipel
Trænings Skole). Efterfølgende flyttede vi til Sjellebro
og engagerede os på fuldtid i Ungdom Med Opgaves
familiearbejde i Danmark. I løbet af de sidste ti år
har vi været involveret som medarbejdere, ledere og
undervisere på fem Familie-DTSer, 16 familielejre og
utallige par-kurser og seminarer. I tillæg har vi været en
del af den daglige administration og drift på Sjellebro,
samt ledt en FMS (Family Ministry School, en
videregående skole i UMOs universitet, University of
the Nations) på UMOs center, Grimerud, i Norge.

Vi bor nu i Norge og arbejder i UMO Norges familiearbejde.

Vores vision kan sammenfattes i sætningen: ”Equipping
today’s families for the challenge of tomorrow”.
Vi ønsker at udruste familier til at møde morgendagens
udfordringer, i relationer så vel som i tjeneste og mission.

We married in 1985 og are blessed with two grown up children, Daniel and Dina.

We are both educated nurses and have worked 19 years in the social and health sector in Denmark. In 2006 we went to Australia to do a Discipleship Training School and worked in YWAM Family Ministry in Denmark as fulltime workers until 2014. After our time in Denmark we went back to Australia for 9 months but are now living in Norway, where we are working in YWAM Family Ministry.

During our time in YWAM we have been involved in 6 DTS'es - as staff, school leaders and DTS speakers. We have done a Family Ministry School (a second level school in YWAMs University of the Nations) in 2009 in New Zealand and have staffed a Family Ministry School in Norway in 2014. Besides that we have worked with Family Camps, Couples courses and seminars.

Our vision can be summarized in the sentense:

”Equipping today’s families for the challenge of tomorrow”.
Our goal is to equip families to face the challenges in their relationship, in ministry and in mission.