Om UMO/About YWAM

Ungdom Med Opgave er en global bevægelse af kristne fra mange kulturer, aldersgrupper og kristne traditioner, som er overgivet til at tjene Jesus i hele verden. I UMO er det vores fælles formål at kende Gud og gøre ham kendt.

UMO blev grundlagt af Loren & Darlene Cunningham i 1960 og havde som hovedfokus at få unge involveret i mission.

I dag fokuseres der stadig på unge, men alle generationer er involveret. Der findes i øjeblikket UMO-arbejde på mere end 1.100 lokationer i over 180 lande. I dag er der mere end 20.000 fuldtids-medarbejdere i UMO internationalt, fra mere end 130 lande.

Alle arbejder på frivillig basis uden løn. I UMO ønsker vi at være en del af at fuldføre missionsbefalingen om at gøre disciple af alle folkeslag og alle samfundsområder.

Dette gør vi ved at:
• udruste og oplære mennesker til at hjælpe andre, dele deres tro, samt leve og arbejde efter Guds principper i hverdagen.
• fortælle mennesker evangeliet om Guds kærlighed gennem Jesus Kristus.
• praktisere Guds kærlighed gennem engagement i socialt og sundhedsmæssigt hjælpearbejde – lokalt såvel som internationalt.