Familie arbejde/Family Ministry

Ungdom Med opgaves Familiearbejde startede i 1975, som et redskab til at oplære og udruste familier til at leve et bibelsk funderet familieliv samt mobilisere familier til mission.

Familiearbejdets fundament er:
At bringe ære til Gud, at bringe evangeliet til verdens unåede familier og genopbygge familier til at leve og fungere på bibelsk fundament.

At evangelisere blandt familier
At bringe evangeliet til verdens unåede familier. Vor
målgruppe er de fortabte, hvor end de findes. Vores
særlige fokus er familier og særligt dem der ikke har
hørt evangeliet eller ikke har haft adgang til Guds ord.

At genopbygge brudte familier
At bringe lægedom til brudte, både enkeltpersoner og
familer og hjælpe dem til at leve I overensstemmelse
med Bibelens principper for familien.

At styrke kristne familier
At hjælpe kristne familier til at leve et bibelsk funderet
liv, midt I en verden hvor der er et stort pres på familier
og hvor kerne-familien er under angreb.

At oplære familer
At skabe praktiske, bibelske muligheder for at tjene blandt familier.

At udfordre familier
At opmuntre familier til at finde deres rolle i opfyldelsen af Missionsbefalingen.

At mobilisere familier
At skabe muligheder for familier til at engagere sig i
lokalt, nationalt og internationalt missionsarbejde.

Family Ministry in Youth With A Mission first started in 1975 with the goal of equipping families and providing training for families to live a family life, based on God's principles, imparting the following...

Mission Statement:

To bring glory to God and bring the Gospel to the unreached families of the world and to rebuild families to live and function on a biblical basis.

To evangelize among families

To rebuild broken families

To strengthen christian families

Teaching families, by providing practical, biblical ways to serve among other famies

Equipping families to take part in fullfilling The Great Commission

Mobilize families by providing opportunities to engage in mission, both locally and globally

Family Ministry links:

www.ywam-fmi.org

www.familiefokus.no